Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Τάγματα Ασφαλείας και ένοπλες ομάδες 2

Οργάνωσις ''Χ''

Προπομπός της οργάνωσης  Χ ήταν η οργάνωση ''Άγνωστος Μεραρχία'' η οποία συστάθηκε μόνο από αξιωματικούς, τους Στρατηγούς Γ. Λάβδά και Β. Βραχνό και τα ηγετικά στελέχη Κ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Κετσέα, Αγησίλαο Σινιώρη και Γεώργιο Γρίβα. Κατά τον Γρίβα θα έπρεπε η οργάνωση να συμπεριλάβει, πλην των στρατιωτικών και πολίτες, ώστε να αποκτήσει λαϊκό έρεισμα. Αντιθέτως οι επιτελείς επέμειναν στην επάνδρωση μόνο από αξιωματικούς προκαλώντας διάσπαση σε δύο διαφορετικές ομάδες:Την ομάδα Εύορκων Στελεχών υπό τους Στρατηγούς Λαβδά και Βραχνό και την Οργάνωση Χ.