Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Τάγματα Ασφαλείας και ένοπλες ομάδες 3

EAME 

Εθνικόν Αντικομμουνιστικόν Μέτωπον Ελλάδος 

Αρχικά ονομαζόταν Ο.Π.Ν.Ε, Οργάνωσις Πρωτοπόρων Νέας Ευρώπης. Ιδρύθηκε με εντολή της Γερμανικής προπαγάνδας τους πρώτους μήνες του 1943. Στην ίδρυσή της πρωτοστάτησαν οι αδελφοί Κύρου, Κριμπάς (υπουργός της 4ης Αυγούστου),

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Τάγματα Ασφαλείας και ένοπλες ομάδες 2

Οργάνωσις ''Χ''

Προπομπός της οργάνωσης  Χ ήταν η οργάνωση ''Άγνωστος Μεραρχία'' η οποία συστάθηκε μόνο από αξιωματικούς, τους Στρατηγούς Γ. Λάβδά και Β. Βραχνό και τα ηγετικά στελέχη Κ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Κετσέα, Αγησίλαο Σινιώρη και Γεώργιο Γρίβα. Κατά τον Γρίβα θα έπρεπε η οργάνωση να συμπεριλάβει, πλην των στρατιωτικών και πολίτες, ώστε να αποκτήσει λαϊκό έρεισμα. Αντιθέτως οι επιτελείς επέμειναν στην επάνδρωση μόνο από αξιωματικούς προκαλώντας διάσπαση σε δύο διαφορετικές ομάδες:Την ομάδα Εύορκων Στελεχών υπό τους Στρατηγούς Λαβδά και Βραχνό και την Οργάνωση Χ.