Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Ιστορικές Μορφές του Ποντιακού Ελληνισμού

Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντινίδης
1856 - 1940
Αγωνιστής και επικεφαλής της κίνησης για την ανεξαρτησία του Πόντου.
Γεννήθηκε το 1856 στην Τραπεζούντα. Πατέρας του ήταν ο περίφημος καπετάν Γιώρ πασάς, ισόβιος δήμαρχος της Κερασούντας και η μητέρα του ήταν Τραπεζούντια από τη γνωστή