Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Η μάχη παρά τα Γαυγάμηλα 331π.Χ.

Μετά τη μάχη της Ισσού, ο Αλέξανδρος βάδισε προς την Αίγυπτο, όπου οι πόλεις τον αναγνώρισαν ως ελευθερωτή. Εκεί το 331 π.Χ. ίδρυσε την Αλεξάνδρεια. Κατόπιν προχώρησε προς τη Λιβύη, επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με την πολιτική οργάνωση της περιοχής και εν συνεχεία προήλασε προς  τη Μεσοποταμία.

Ο Δαρείος, μετά την πανωλεθρία στην Ισσό,απέτυχε να εξευμενίσει τον Αλέξανδρο, προσφέροντάς του 10.000 ταλαντα και την έκταση από τον Εφράτη ως τα παράλια της Μεσογείου, ετοίμαζε τον πολυπληθή στρατό του για μάχη.