Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Nαοί και Μονές της Παναγίας της Ορθοδοξίας 1

Την Παναγία οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν και Χιλιάρμενο. Το 620 μ.Χ. Πέρσες και Αβαροι πολιορκούσαν την Πόλη, ενώ ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος έλειπε και οι υπερασπιστές ήταν ελάχιστοι.Τότε, ανεμοστρόβιλος σκόρπισε και βύθισε τα εχθρικά πλοία: τα χίλια άρμενα.
Την ημέρα της γιορτής της Χιλιαρμένου ετελείτο η ακολουθία του Ακάθιστου Υμνου, στον Πόντο..

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική - Τύποι Ναών

Η αρχιτεκτονική της Παλαιοχριστιανικής περιόδου, δηλαδή της