Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967: Α΄Μέρος

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

 Τα γεγονότα της 15ης του Ιούλη 1965, καθώς και εκείνα που τα ακολούθησαν και που καθιερώθηκαν ως «Ιουλιανά», ήταν από τα πιο σημαντικά της περιόδου μετά το 1950 και μέχρι τις παραμονές της δικτατορίας του 1967 – 1974.

Τα Ιουλιανά - Αποστασία του 1965 - Υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ - Βασιλικό Πραξικόπημα

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 Β΄Μέρος

Πώς φτάσαμε στο Πραξικόπημα - Οι Πρωταγωνιστές -Ακροδεξιά και  Αμερικανοί

 Ελληνικέ Λαέ

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η
διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 Γ΄Μέρος

Ζ. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ - ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ

1. Η απαρχή - Το σχέδιο Μάρσαλ

Σχέδιο Μάρσαλ ονομάστηκε η οικονομική ενίσχυση κρατών της ευρωπαϊκής ηπείρου και ήταν σχέδιο δρασης στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της αντίληψης ότι η επικράτηση του