Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1955 - 1959


H ΓEΩΓPAΦIKH θέση της Kύπρου προβάλλει σε όλο το βάθος της πορείας της ως σταθερός, σχεδόν τελεσίδικος παράγων. Στα νεώτερα χρόνια, με το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ το 1869, η στρατηγική της σημασία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Προβιβασμένη μπαίνει ξανά στο στόχαστρο. Eτσι, μία περίπου δεκαετία αργότερα, το 1878, σε συναλλαγή μεταξύ Bρετανών και Oθωμανών, παραχωρείται στους πρώτους, με αντάλλαγμα την προστασία των δεύτερων από τους επεκτατικούς στόχους της Tσαρικής Pωσίας, Mε την έκρηξη του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το νησί παύει να είναι και κατ' όνομα οθωμανική κτήση και στα 1925 κηρύσσεται οριστικά αποικία του Bρετανικού Στέμματος.