Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 1880-1920  «H Πρώτη εν Αμερική Mετανάστευσις»

Mετανάστες από κάθε γωνιά της Eυρώπης εν πλω για την Αμερική, φυγάδες από την κρίση και την ανεργία, την πείνα, την καταστολή, τη βίαιη στράτευση. Από την Eλλάδα μόνο μετανάστευσαν, μεταξύ 1880-1920, σχεδόν 400.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι 370.000, ήτοι το ένα τέταρτο του ενεργού πληθυσμού της χώρας, στις HΠΑ.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Η Ιστορία της Μακεδονίας

Προϊστορία
Στη Μακεδονία πιστοποιείται η αρχαιότερη παρουσία του ανθρώπου στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος των Πετραλώνων της Χαλκιδικής συζητήθηκε έντονα τόσο για την ηλικία του όσο και για τον ανθρωπολογικό προσδιορισμό του. Η γενική συμφωνία σήμερα είναι ότι αντιπροσωπεύει ένα διακριτό είδος ευρωαφρικανικού μεσοπλειστοκαινικού αρχαϊκού homosapiens, που ονομάζεται homoheidelbergensis, ενώ οι πιο πρόσφατες εργαστηριακές χρονολογήσεις τοποθετούν την παρουσία του στα 150-250.000 χρόνια πριν από το παρόν.